Tuesday, January 02, 2007

Pengukuran Religiositi Muslim

Pengukuran Religiositi MuslimKandungan

Bab I : Pengenalan

Bab II : Pengukuran Psikologi

Bab III : Kesahan dan Kebolehpercayaan

Bab IV : Kriteria Pengukuran Religiositi Muslim

Bab V : Prinsip Pengukuran Religiositi Muslim

Bab VI : Pembangunan Alat Ukuran Religiositi Muslim

Bab VII: Kesimpulan

1 comment:

siti said...

Assalamualaikum, saya pelajar tahun 3 di UKM, berminat untuk melihat pengukuran yang berkaitan penghayatan agama, dan berhasrat untuk menggunakannya dalam penulisan ilmiah saya. saya amat berharap agar dapat kerjasama daripada pihak tuan, segala tindak balas yang pihak tuan akan berikan saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih.