Sunday, November 22, 2009

Bahasa Melayu dalam Era Globalisasi
Oleh YB Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim


NEGARA telah melangkah ke alaf baru empat tahun lalu. Dan pada tahun 2020 Malaysia dijangka menjadi sebuah negara maju, meninggalkan tarafnya sebagai negara membangun. Perhitungan ini banyak disandarkan kepada pembangunan fizikal dan terlalu sedikit kepada asas-asas jiwa dan penjiwaan, kualiti hidup dan jati diri bangsa.

Kita, misalnya, sentiasa mengukur pencapaian mengikut KDNK, pertumbuhan ekonomi sebenar, ketinggian bangunan yang kita bina dan lain-lain pencapaian fizikal. Pada tahun 2020, iaitu sekitar 15 tahun dari kini tentunya serba-serbi berjalan pantas. Kehidupan masyarakat Malaysia, seperti yang diramal, akan dipenuhi pembaharuan demi pembaharuan. Teknologi informasi dan komunikasi pada masa itu akan secanggih mungkin. Cara hidup kita di Malaysia dan juga di merata dunia akan turut berubah.

Kita sedang diterap dan dicorakkan oleh nilai-nilai dan amalan dunia global dengan hebatnya. Segala macam ilmu pengetahuan akan lebih pantas diperolehi. Cara berfikir, cara bertindak dan cara hidup, semuanya akan berubah. Banyak penyakit yang tidak terubat pada masa ini mungkin beroleh penawar yang mujarab di zaman itu. Atau sebaliknya, masyarakat Malaysia, khususnya orang Melayu, akan lebih terdedah kepada unsur-unsur baru.

Unsur-unsur ini tidak semestinya membina jati diri atau yang membina bangsa yang dikehendaki kerana proses yang ada pada masa itu ialah yang sesuai dipanggil osmosis di mana proses nilai kuat lagi berpengaruh menyedut nilai lemah yang kurang berpengaruh. Salah satu yang bakal disedut melalui proses osmosis itu nanti ialah menerusi pencabulan bahasa, kebudayaan dan cara hidup yang mencorakkan sifat kemelayuan mereka. Pandangan yang cenderung ke arah fenomena ini mungkin akan dipertikai tetapi pada amatan kebanyakan pemerhati ianya pasti berlaku.

Seperti yang telah disaksikan kebelakangan ini, kesan kemajuan global telah banyak mengubah cara hidup lama. Satu-satunya yang baru ialah hidup dengan komputer dan internet. Orang kini mengirim berita pantas melalui e-mail dan sms – dua istilah yang sudah pun menjadi sebahagian perbendaharaan kata kita, dan sehubungan itu ramai yang berurus niaga melalui internet. Perkataan terbaru sering memasuki perbendaharaan kata kita, kadangkala tanpa perlu ditapis atau dihalusi terlebih dahulu. Istilah Infotenmen, misalnya, yang menimbulkan kontroversi dalam penggunaan istilah bahasa Melayu juga merupakan satu istilah baru yang dipertikaikan walaupun Menteri Penerangan telah menghujahkan alasan-alasan penggunaannya di Parlimen. Hiburan, berita dan maklumat, kebanyakannya disajikan oleh media sampai terus ke bilik tidur dengan nisbah yang lebih ketara daripada yang disajikan secara tempatan. Alat-alat canggih pengguna dipasarkan secara meluas lalu menggantikan peralatan lama. Bahasa Melayu dituturkan separuh Melayu separuh Inggeris, di kalangan sektor swasta pertuturan adalah lebih kurang 70% dalam bahasa Inggeris dan hanya 30% dalam bahasa Melayu, itu pun adunan bahasanya dalam keadaan lintang-pukang seolah-olah sekerat ular sekerat belut. Dan secara ketara, pendidikan negara mulai disalut dengan kaedah-kaedah baru dengan perantaraan media baru iaitu bahasa Inggeris.

Nisbah perkataan baru yang di ceduk dari bahasa Inggeris lalu jadi sebahagian bahasa rojak kita. Dunia siber sudah bertapak dalam hidup kita. Bersediakah kita mempertahankan diri agar jati diri dan kesinambungan bina bangsa terjamin? Sebenarnya soalan ini tidak akan dapat dijawab secara tepat dan kalau dijawab pun ianya belum pasti akur kepada apa yang mungkin terjadi.

Jika diamati generasi muda Melayu di pusat-pusat Bandar, akan tersua amalan asas mereka. Mereka leka dengan perkelilingan baru — keluarga, hiburan, sukan, tempat kerja dan tumpuan-tumpuan hidup yang lain lantas dipengaruhi unsur-unsur global yang telah dipopularkan melalui media, dagangan antarabangsa dan hiburan muzik serta wayang gambar hollywood dan bollywood. Mereka kian lama kian jauh dari apa yang dahulunya boleh dikesan sebagai belia Melayu. Sementara itu golongan Korporat Melayu cuba berlumba-lumba mendapatkan hak mereka dari “kuih” ekonomi yang ada, sekali pun tahap yang dicapai setakat ini masih di paras 18%. Jelaslah 12% lagi masih di awangan dan belum menepati janji serta aspirasi kita yang digurindamkan pada tahun 1971 dahulu.

Dalam perkelilingan beginilah masyarakat Malaysia hidup di negara ini. Dan dalam perkelilingan beginilah kita kembali memperkatakan nasib bahasa Melayu (BM). Cuma kali ini ditambah sedikit dengan kaitannya dengan senario global. Sebenarnya memperkatakan tentang bahasa Melayu hakikatnya ialah kita memperkatakan satu-satunya aspek asas orang Melayu itu sendiri. Survival bahasa Melayu di peringkat yang maju dan beridentiti lantas juga mencerminkan bangsa Melayu khasnya dan bangsa Malaysia amnya. Cuma bangsa Malaysia adalah igauan politik yang hendak dicapai tetapi Bangsa Melayu sudah ada dan nyata.

Kebelakangan ini sudah begitu banyak pihak memperkatakan tentang Bahasa Melayu. Tetapi boleh dikatakan kesemuanya membuat rungutan atau dengusan yang negatif tentang keadaan terumbang-ambing beberapa aspek bahasa Melayu itu. Dari tahun 1999 hingga 2003 terdapat secara rambang sekitar 94 rencana utama termasuk kertas-kertas simposium dan konvensyen yang memperkatakan tentang bahasa Melayu dari pelbagai sudut dan aspek. Tajuk-tajuk yang digemari ialah masalah bahasa rojak; keupayaan bahasa Melayu dalam dunia moden, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa ilmu, kemampuan bahasa Melayu sebagai lingua franca di kepulauan Melayu, bahasa Melayu dalam konteks pembudayaan bahasa persuratan, kelunturan bahasa Melayu dan pelbagai lagi tajuk pokok yang kesemuanya menyentuh tentang pusaka perhubungan Melayu ini. Malangnya tiada satu pun di antara rencana-rencana itu yang memuji atau memberi markah tinggi kepada usaha memperkasakan bahasa Melayu. Sebenarnya usaha memperkasakan Bahasa Melayu semacam sudah dilupai, seolah-olah seperti bidalan terpijak pergi terlanda pulang. Boleh juga dikatakan bahawa piel atau sikap yang ada ialah sikap tangkap muat atau taking things for granted dalam kiasan bahasa Inggerisnya.


Bahasa Melayu dalam era global adalah suatu tajuk yang sangat mencabar dan penuh permasalahan. Ia berkait rapat dengan soal jati diri orang Melayu dan bangsa Malaysia amnya. Ia juga suatu masalah pembudayaan yang amat berat dan rumit. Tajuk ini walaupun pernah dibincangkan dalam beberapa polemik yang terdahulu lebih banyak menimbulkan masalah daripada jawapan. Ini adalah kerana bahasa Melayu itu sendiri sedang menghadapi cabaran dan rintangan yang hebat di dalam negara sendiri. Bercakap pasal bahasa Melayu di era global semestinya memerlukan kita membincangkan terlebih dahulu beberapa isu bahasa secara domestik. Jika tidak, perbincangan kita semacam belum tegak sudah berlari.

Bahasa sebagai alat komunikasi antara manusia mempunyai berbagai-bagai fungsi. Ia berfungsi mengungkapkan konsep, gambaran dan menjelmakan perbuatan. Ia berfungsi menyampaikan kehendak mental. Ia berfungsi mengungkapkan perasaan, rasa hati dan gerak hati. Pendeknya sesuatu yang bermain-main dalam fikiran kita dapat kita ungkapkan melalui bahasa.

Dengan bunyi glottal atau vokal manusia melahirkan bunyi itu. Pengalaman begini memakan masa dan merentas zaman. Perkataan baru sebelum diterima pakai sebagai sebahagian bahasa sesuatu masyarakat itu mengalami ujian ‘penerimaan’ atau ‘penolakan’. Proses menerima atau menolak ini bergantung kepada sekuat mana jati diri bangsa penuturnya. Jika lemah maka lebih banyaklah kata-kata yang diimport sekalipun di dalam himpunan kata-kata bangsa sudah sedia ada kata-kata sendiri.

Sesuatu yang bermain-main dalam fikiran secara umumnya disebut bayangan dan secara khususnya disebut sebagai citra dalam Bahasa Sanskrit dan atau imej dalam alih Bahasa Inggeris. Citra atau imej muncul dalam bentuk simbol atau perkembangan. Misalnya apabila kita berfikir tentang kuda, kita menuturkan sebagai kuda atau menulisnya dalam istilah-kata "Kuda". Ertinya setelah membayangkan konsep "kuda" dalam fikiran, kita jelmakan ianya dalam bentuk lisan atau tulisan sebagai kuda.

Bahasa (kata istilah dan konsepnya) cukup penting dalam mengungkapkan tahap-tahap ilmu yang tertentu. Dalam hierarki mempelajari sesuatu ilmu, wujud empat tahap keilmuan. Ilmu yang terbawah ialah ilmu empirikal (misalnya - ilmu sains dengan berbagai-bagai cabang ilmunya), diikuti tahap yang paling tinggi iaitu ilmu rasional ( ilmu falsafah dan ilmu pemikiran kreatif), ilmu laduni (intuitive knowledge) iaitu ilmu terus daripada Allah dan ilmu tertinggi ialah ilmu makrifat yakni ilmu tentang Ilahi yang merupakan ilmu yang tertinggi dalam hierarki ilmu.Setiap tahap ilmu mempunyai kata, istilah dan konsepnya yang tersendiri. Misalnya bahasa yang di ungkapkan pada tahap ilmu empirikal adalah bahasa saintifik. Bahasa saintifik membawa pengertian bahasa yang logik yakni yang berfungsi dan bersifat tersendiri tetapi yang melibatkan erti tepat. Dalam konteks inilah sayang sekali konsep tepat pengertian dan tepat penghasilan tidak didalami sebelum kita mengaku kalah lalu bahasa Melayu tidak mampu menjadi wahana sains dan matematik.Isu-isu bahasa :Pada amnya terdapat 7 isu pokok yang berkaitan bahasa Melayu dalam konteks bina bangsa (nation building):
i. Masalah penjiwaan bahasa Melayu


ii. Masalah bahasa rojak


iii. Masalah pemakaian dan keutamaan bahasa Melayu


iv. Utiliti atau sifat perlu-guna bahasa Melayu


v. Unsur-unsur dan amalan yang merosakkan bahasa Melayu


vi. Akta Bahasa Kebangsaan 1963


vii. Perubahan dasar bahasa ilmu.Penjiwaan bahasa: Bagi tempoh tahun-tahun 1960’an Isu bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan menjadi perkara hangat dan isu yang membakar semangat perjuangan orang Melayu dan rakyat Malaysia. Bahasa Jiwa bangsa sesungguhnya sebahagian dari jiwa nasionalisme orang Melayu. Begitu penting dan utama bahasa Melayu sehingga UMNO sendiri menerapkannya ke dalam fasal 3 perlembagaannya tentang bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan. Sementelahan pula istilah Melayu itu sendiri mengikut Perkara 160 Perlembagaan negara mewajibkan seseorang itu berbahasa Melayu selain beragama Islam dan mengamalkan adat istiadat Melayu sebelum layak diiktiraf sebagai seorang Melayu. Kempen Bahasa Kebangsaan anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka di bawah pimpinan Tuan Syed Nasir Ismail masih diingati sebagai yang terhebat dan berkesan.Secara rambang keutuhan bahasa Melayu tidak banyak dipertikaikan sehingga 1986. Bahasa Melayu itu sendiri mengalami edaran zaman dan evolusi. Sistem ejaan, kerjasama penyeragaman Bahasa Melayu-Bahasa Indonesia, penulisan novel, cerpen dan penyemarakan bahasa menjadi amalan biasa sehingga apabila menjelang tahun 1985 penulisan novel, cerpen, sajak terus beroleh tempat di kalangan pembaca. Maktab Perguruan Bahasa Lembah Pantai semenjak 1959 hingga awal 1980’an terus menjadi kilang guru bahasa Melayu yang berkesan dan disegani. Kini ianya cuma jadi sejarah. Penekanan kepada bahasa Melayu dari sudut perguruan khusus sudah kurang mendapat perhatian.Bila pengkhususan pengajaran bahasa berkeadaan sedemikian, maka hasil penjiwaannya juga turut berkurangan. Sastera Melayu, penulisan kreatif Melayu, bahasa Indah Melayu dan pada amnya pembudayaan bahasa Melayu turut merana. Bila jiwa sudah lemah dalam sesuatu amalan, maka aspek praktisnya juga turut lemah. Lemahnya penjiwaan adalah terasas kepada tuntutan perkelilingan. Lemah penjiwaan ini hanya dapat diatasi dan diperkukuh semula jika hala tuju jiwa bangsa tadi bersedia memungut yang cicir, mencari yang hilang. Jika polemik hanya tertumpu kepada hujah yang secara asasnya tidak yakin kepada bahasa ibunda sendiri sebagai bahasa ilmu tentulah ubat yang dicari tidak akan menyembuhkan penyakit. Penyakit lama akan hinggap kembali. Kini orang Melayu tak pandai sangat berkata halus lagi. Antara “Hi” dan “Hello” dan “showtime” pepatah-petitih sudah dilupai. “Apa khabar” juga sudah dipulas oleh Assalamualaikum. Perumpamaan Melayu semacam menjadi pusaka murah. Buku Kiliran Budi dan Ilmu Mengarang Melayu karya Pendeta Za’ba sudah disaluti habuk kerana tidak dirujuk lagi. Kita menerpa dan melompat ke hadapan tanpa menyusun langkah. Di sinilah barangkali tepat dikatakan: “koyak baju kerana lenggang; pesuk songkok kerana lonjak”. Kerosakan ini semua adalah akibat badan yang buruk pinta. Rangkap lama mengingatkan kita:Jangan disalai ciku kedondong
Salailah ikan atas para
Jangan salahkan ibu mengandung
Salahkan badan yang buruk pinta.ii. Masalah bahasa rojak: Kini kita sudah diserang penyakit campur-aduk seperti yang disebutkan di atas. Penyakit campur-aduk inilah yang menyebabkan berkembangnya bahasa rojak. Bahasa rojak wujud dalam sesuatu ayat yang diselang-selikan dengan bahasa asing sehingga campurannya itu semacam hidangan rojak. Hanya yang berbeza ialah rojak lebih sedap dimakan tetapi bahasa rojak menyebabkan kita sakit telinga mendengarnya dan paling parah, bangsa Melayu malu dipalunya.Awal-awal lagi boleh diperakukan, mencedok perkataan asing untuk dimuatkan ke dalam sesuatu ayat bahasa Melayu memang tidak dihalang, malah memang benar seperti kata-kata Pendeta Za’ba dalam buku klasiknya Ilmu Mengarang Melayu bahawa dalam bahasa Melayu sedia terdapat sekian banyak perkataan yang asalnya adalah dari pelbagai punca: Sanskrit, Inggeris, Portugis, Belanda, Parsi, Arab, Cina dan sebagainya. Tidak perlu bagi saya menyatakan perkataan-perkataan itu kerana umum sudah pun mengetahuinya.Paling mudah bagi kita mendengar melalui radio atau TV sekarang ungkapan-ungkapan seperti “e-mail”, “sms” “internet”, “software”, “hardware”, “ISDN”, “html”, “computer” “website” dan sebagainya. Sekarang pun kita secara harian mendengar dialog seperti berikut:“Hei, hari ini birthday I lah”


“Dalam hal ini you yang paling best”


“How are you today...harap OK lah”


“You dah breakfast kah”


“Hei, kawan-kawan, it’s showtime”


“Inilah showtime yang ori…”Ungkapan-ungkapan dalam dialog ini dipetik dari siaran radio dan TV kita. Di kaki lima dan di kedai kopi dialog generasi muda begitu juga. Warga emas juga diheret sama. Jelas tiada pengawasan oleh pihak-pihak tertentu sehingga berterusan wujudnya bahasa rojak dalam kehidupan kita sehari-hari. Di samping pengawasan di media barangkali boleh dilakukan, tetapi ianya sukar dikuatkuasakan terhadap individu yang sudah memilih tatabahasa yang baru untuk bercakap antara seorang dengan seorang yang lain. Jika diamati, contoh-contoh ini boleh dituruti oleh ratusan contoh lain yang rata-rata membuktikan bahawa bahasa lisan kita sudah rosak keunggulannya. Sebaliknya bahasa Inggeris, Mandarin dan Tamil tidak tertarik dengan amalan campur-aduk ini ke tahap yang dialami bahasa Melayu. Yang merunsingkan ialah kepekaan dan rasa prihatin masih belum tertera di pemikiran yang bertanggung jawab di bidang penggunaan bahasa.Ada beberapa petua sebelum masyarakat harus membenarkan bahasanya dirasuk bahasa rojak yang tidak indah dan tidak mencerminkan jati diri. Pihak yang mengatakan bahawa apa salahnya diambil perkataan asing, sedangkan perkataan-perkataan asing sudah pun dipinjam semenjak beratus-ratus tahun dahulu lagi. Ini memang boleh diterima tetapi peminjaman itu berasas kepada beberapa syarat dan ketertiban demi menjaga keutuhan bahasa Melayu:
i. Istilah atau perkataan baru itu bolehlah diambil jika tiada perkataan yang sama maksudnya dalam bahasa Melayu; Jika dalam bahasa sendiri ada perkataan yang sesuai, kenapa kita perlu tiru hak orang? Dalam pengertian ini, misalnya kita tak perlu ambil birthday sedangkan hari jadi atau hari kelahiran ada dalam bahasa Melayu. Showtime boleh diganti dengan masa persembahan atau saat persembahan; ori dengan asli;
ii. Peniruan atau pengambilan kata perbendaharaan orang lain harus menambah ilmu dan jati diri kepada masyarakat.
iii. Pihak pengembang dan pemaju bahasa ibunda harus bertindak dan membetulkan sesuatu ungkapan atau perkataan yang dirasakan menceroboh bahasa sendiri. Malangnya kuasa membetulkan ini tiada pada sesiapa atau mana-mana pihak pada masa ini.Manakala siaran pantas dari satelit atau multimedia yang lain bertambah pesat, seperti yang laksanakan Astro pada masa ini, kita dapat bayangkan betapa besar dan dahsyatnya kemungkinan pencabulan berlaku di bidang-bidang lain kehidupan kita.Secara amnya kita terdedah dan terlalu terbuka kepada anasir-anasir luar. Mekanisme penahanan atau mengehadkan penerapan luaran ini tidak cukup ada pada kita sekalipun agama itu tampaknya patut lebih berkesan sebagai penangkis.Apabila bahasa berubah dan diubah soalan yang muncul ialah: siapa yang ubah dan kenapa? Jawabnya tentu terletak pada hakikat bahawa ianya diubah sedemikian cara kerana penuturnya berasa bahasa ibundanya tidak lagi cukup untuk melahirkan maksudnya sehingga ia terpaksa menggunakan perkataan-perkataan asing. Sebaliknya mereka mungkin beranggapan bahawa imej yang mereka perolehi dengan menyelitkan perkataan Inggeris di celah-celah ayat Bahasa Melayu akan meninggikan imej mereka walaupun ini tentunya berupa pendekatan bersifat makjujad (hypocrite); atau dengan bahasa Melayu rojak mereka berasa boleh mencapai kepuasan berkomunikasi; atau, dan ini penting, mungkin asuhan bahasa Melayu mereka di sekolah tidak sampai ke tahap mantap. Juga terdapat di beberapa kalangan, termasuk pemimpin yang tidak berpendidikan aliran Inggeris, lantaran mereka rata-rata dianggap tidak mempunyai kelulusan akademik yang tinggi, mereka cuba menyelitkan sepatah dua perkataan Inggeris dalam perbualan dengan tujuan supaya orang menganggapnya boleh speaking atau ‘tinggi’ tahap pendidikannya.Walaupun gejala ini barangkali kecil bilangannya, boleh diperakukan bahawa ianya wujud nyata di kalangan masyarakat kita.Sebenarnya ungkapan sekerat belut-sekerat ular tadi:Hei, hari ini birthday I lah” boleh dituturkan sebagai “Hei, hari ini hari jadi saya (aku)lah”. Semua ungkapan di atas tadi boleh belaka dituturkan secara Melayu 100%. Tetapi kenapa tidak dilakukan sebegitu? Ini semua adalah petanda yang bakal membawa kepada kelunturan. Ini bukan sekadar ramalan seorang idealis atau yang semata-mata bersifat tulen tak menentu, tetapi pandangan ini bertapak pada alam nyata:Sekilat ikan di air, sudah tahu jantan betina
Kilat beliung ke kaki, kilat cermin ke muka.Jika demikian cara dan kaedah yang paling berkemungkinan untuk menangani bahasa rojak yang memuramkan imej bahasa kita ialah dengan menjayakan program-program latihan lisan yang membina amalan komunikasi. Ia harus dijalankan di semua institusi persekolahan dan pengajian tinggi.Personaliti media utama, pemimpin, institusi kawalan kerajaan harus mengutamakan percakapan bahasa Melayu yang betul. Gejala bahasa rojak tidak akan hapus kerana pembudayaan bahasa ibunda belum wujud sepenuhnya di negara ini. Jati diri tidak dikaitkan dengan pentingnya bahasa ibunda dipersadakan.
iii. Masalah pemakaian dan keutamaan bahasa Melayu
Dari segi bahasa, bahasa Inggeris sudah nyata akan merobah cara berfikir dan juga cara bertindak di samping cara menimba ilmu serta jenis ilmu yang bakal ditimba.Akan wujud sekian ramai anak Melayu yang nanti berfikir dalam bahasa Inggeris kemudian bercakap dalam bahasa Melayu. Malah bermimpi dalam bahasa Inggeris juga kebiasaan. Juga akan ada anak-anak masyarakat Cina dan India Malaysia yang bercakap dalam bahasa Melayu dan berfikir dalam bahasa Cina dan India. Sekarang pun kecenderungan ini sudah berlaku. Juga tidak dapat dinafikan bahasa Mandarin dan Tamil akan beroleh tempat yang lebih signifikan melalui langkah-langkah pembudayaan bahasa mereka.Oleh kerana bahasa perisian pada masa itu rata-rata Inggeris, Bahasa Melayu akan disadur banyak oleh terma-terma dan sintaksis Inggeris. Penutur bahasa Melayu mesti bersedia untuk perubahan-perubahan ini. Mereka yang bersifat sebagai pengamal keaslian (purist) mungkin akan berduka kerana bahasa lama akan secara perlahan menghilang, struktur dan gaya baru pula akan muncul.Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan dijamin di bawah Perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Ia juga bahasa rasmi Parlimen Malaysia. Status ini tidak perlu dipertikaikan lagi. Cuma kemajuan dan kepesatannya mungkin terjejas akibat dasar mengglobalkan bahasa Inggeris dan bukan Bahasa Melayu.Bila ini berlaku, Bahasa Melayu tetap menyusul dari belakang kerana dari segi keutamaan global bahasa Inggeris beroleh keutamaan. Peranan dan posisi bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dari sudut ini tidak akan meningkat tanpa peningkatan industri buku yang seharusnya diperjuangkan.Bahasa Melayu, seperti yang telah diketahui, akan lebih terdedah kepada pelbagai pindaan informal yang dicetuskan oleh dan melalui media elektronik, khususnya oleh pengaruh komunikasi serta aliran alam siber. Dalam erti kata sebenar, cara hidup baru itu nanti bakal merubah pemakaian tatabahasa Melayu.Seharusnya, bibit-bibit budaya yang indah, yang halus, yang murni perlu dikekalkan tetapi berbudi bahasa dan mengamalkan nilai-nilai murni bermakna kita tidak minta dibuli atau dipijak. Ini termasuklah asuhan Islam positif yang perlu dibudayakan terus-menerus. Khususnya dalam hal ini nilai-nilai yang dijalin dan disajikan melalui Islam Hadhari akan lebih diminati. Amalan Islam yang mengambil kira tamadun yang berevolusi, konsep dan amalan budi-bahasa, amalan tradisi Melayu seperti sopan-santun, kekeluargaan, hormat-menghormati dan sebagainya akan lebih membimbing. Pendeknya mesti diteruskan apa yang selama ini dikenali sebagai “asuhan budi”. Barangkali falsafah “Rukunegara” yang membentuk masyarakat Dasar Ekonomi Baru (DEB) boleh disemarakkan semula. Kejuruteraan sosial (social engineering) tidak boleh dihentikan atau dicanai oleh pemikiran seseorang sahaja. Satu muafakat bangsa mesti diadakan. Mewujudkan Kementerian Kebudayaan kesenian dan Warisan hanya sebahagian daripada usaha ke arah itu. Di samping Bangsa Malaysia hendak diwujudkan, soal adab dan tamadun tidak harus dikelasduakan. Bahasalah menjadi penjalin dan penjana bangsa.
iv. Utiliti atau sifat perlu guna bahasa Melayu adalah lumrah manusia iaitu jika sesuatu itu tidak berapa menepati tuntutan kegunaan atau utilitinya, perkara atau barang itu akan kurang disimpan, kurang dipakai dan kurang keperluannya.Dalam satu aspek bahasa Melayu mungkin tergolong kepada keadaan ini jika bahasa ilmu terus menerus disalur oleh bahasa Inggeris. Tetapi hakikat yang satu lagi ialah bahawa bahasa Melayu masih diperlukan sebagai syarat lulus dan cukup syarat dalam peperiksaan dengan kelulusan dalam bahasa Melayu. Lagipun sebagai lingua franca negara ini BM akan tetap digunakan sebagai wahana komunikasi. Sebagai bahasa ilmu BM dikhuatiri tidak akan terlalu membangun kecuali dasar pembukuan negara diubah dengan erti kata semua teks ilmu moden dan usang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Tetapi soalnya, sekalipun buku-buku aeronautik, kimia, kaji cuaca, kejuruteraan, elektronik dan lain-lain diterjemahkan, siapa akan baca lantaran buku-buku ini dengan mudah diperolehi dalam bahasa Inggeris, bahasa yang dipelajari di sekolah untuk menimba ilmu. Di sini sudah jelaslah kedudukan BM sebagai bahasa ilmu.Sebaliknya pula jika anak-anak Melayu tidak berlumba-lumba pula untuk menguasai bahasa Inggeris, mereka akan tercicir terus dalam usaha menimba ilmu semasa. Keadaan serba-salah ini sebenarnya tidak harus digusarkan. Ini adalah kerana jika zaman moden dunia hendak disertai oleh warga Malaysia melalui kebangkitan global, bahasa Inggeris tidak dapat dinyahkan lagi. Ini bererti sekian banyak istilah bahasa Inggeris akan menerpa masuk kepada perbendaharaan kata BM. Bahasa rojak akan berterusan dituturkan dan dilaungkan.Mungkin dalam bahasa tulisan sedikit sagu hati akan diperolehi kerana nahu semasa akan terus digunakan. Sebagai perbandingan, bahasa Arab juga menghadapi permasalahan yang sama. Mereka belum mampu menimba ilmu moden dengan bahasa ibunda mereka. Justeru saban tahun sekitar 20,000 mahasiswa dalam pelbagai jurusan sains mengaji di universiti dan institusi pengajian tinggi Barat yang bahasa pengantarnya ialah Inggeris.v. Unsur-unsur yang merosakkan bahasa Melayu.Bahasa Melayu yang dituturkan pada hari ini, selain melalui ucapan, ialah bahasa yang ditulis dan dijadikan sebagai wahana komunikasi surat-menyurat. Sementara keadaan bahasa Melayu lisan boleh dikatakan dalam keadaan kurang memuaskan berbanding BM tulisan, beberapa sebab dapat diperhatikan:a. kurang latihan pertuturan yang baik yang melibatkan anak-anak sekolah, mahasiswa dan petugas awam.b. Kurangnya asuhan melibatkan bahasa indah dan cara berfikir objektif dalam pembahasaan dan pertuturan.c. Kurangnya asuhan bahasa baik, bahasa indah.d. Kurangnya latihan atau mata pelajaran berkaitan karya-karya besar sastera bangsa sendiri.e. Pembelajaran dalam bidang the Arts yang tidak disaring dan dikemas.f. Kurangnya tenaga pengajar yang komited dengan pembudayaan bahasa atau pembahasaan sebagai satu bidang kajian atau mata pelajaran.Sementara itu amalan-amalan di peringkat pimpinan, kepegawaian dan urusan-urusan rasmi juga dilihat orang sebagai unsur-unsur yang mempengaruhi dan merumitkan penggunaan BM yang baik. Jika bahasa mesyuarat juga bercampur-aduk dengan selingan bahasa rojak, bagaimana penggunaan bahasa baik dapat dicapai? Sementara itu akhbar Utusan Melayu berkeadaan mati segan hidup tak mahu lantaran orang Melayu sendiri bersikap dingin terhadap tulisan Jawi.Menurut pihak berkuasa di syarikat Utusan, akhbar yang pada satu masa dulu berfungsi sebagai pencetus nasionalisme Melayu kini sudah jadi edisi sekali seminggu. Itu pun dengan jualan yang kurang dari 7,000 naskhah seminggu. Ini memalukan. Jika dicari di mana hilangnya, jika dipintas di mana hanyutnya, puncanya ialah pembelajaran bangsa.vi. Akta Bahasa Kebangsaan 1963
Cinta rakyat kepada Bahasa Kebangsaan meluap-luap sehingga mereka yang mulanya memperleceh Bahasa Kebangsaan akhirnya diam dan mula segan dan hormat terhadap bahasa ibunda orang Melayu itu. Pada tahun 1963 Akta Bahasa Kebangsaan diluluskan Parlimen. Akta itu hanya sekadar mengisytiharkan peruntukan Perkara 152 perlembagaan Persekutuan. Ia tidak memperuntukkan sebarang provisi penalti terhadap sesiapa yang mencabul bahasa atau yang tidak mengamalkan penjiwaan bahasa, umpamanya. Malah jika terdapat penggunaan bahasa pada iklan papan tanda, Dewan Bahasa dan Pustaka, misalnya, tidak dapat berbuat apa-apa melainkan menasihatkan pihak yang berkenaan.Apabila Singapura merdeka dari Persekutuan Malaysia pada 1965 Bahasa Melayu lantas dijadikan bahasa rasminya. Banyak pihak beranggapan bahawa Akta bahasa Kebangsaan 1963 adalah tulang belakang kepada maju atau mundurnya bahasa Melayu. Pada satu hakikat ini mungkin benar tetapi pada pengertian khususnya Akta ini hanya bersifat deklatori, yakni menyatakan apa yang sudah jelas dan nyata daripada hal bahasa Melayu itu. Sebaik-baiknya beberapa pindaan harus dilakukan dalam usaha memberi sedikit kuasa penguatkuasaan kepada satu-satunya agensi bahasa di negara ini, Dewan Bahasa dan Pustaka.Penguatkuasaan yang dihajati benar ialah apabila disuai penggunaan yang telah disalahgunakan, DBP tidak boleh berbuat apa-apa sedangkan di Perancis, misalnya, Biro Bahasa Perancis di bawah Kementerian Kebudayaan berkuasa membetulkan sesuatu penyelewengan bahasa Perancis. Fenomena “pencapaian dan kecapaian” pada tahun 1996 seharusnya boleh diatasi dengan segera oleh DBP tetapi lantaran ketiadaan peranan yang jelas dari segi membetulkan bahasa yang disalahgunakan, anggota masyarakat bermaharajalela dengan pembahasaan salah. Kesalahan bahasa papan tanda juga sedemikian.vii. Perubahan dasar:Benarkah ia melemahkan Bahasa Melayu?Pada suatu hakikat memang boleh diterima bahawa dasar 2002 yang mewajibkan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengajaran matematik dan sains merobah satu lagi pancang seri yang selama ini menjadi kebiasaan dalam pengajaran kedua-dua mata pelajaran tersebut di Sekolah Kebangsaan.Tetapi realiti perkara ini memerlukan penilaian objektif dan bukan subjektif. Sebelum anjakan dasar ini dibuat dua tahun lalu, keciciran anak-anak Melayu dalam Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains memang ketara sedangkan penguasaan sains dan matematik di kalangan bukan Melayu berada di tahap baik. Ini adalah kerana pengajaran bahasa Inggeris di SRJK lebih mantap dan berkesan sedangkan di Sekolah Rendah Kebangsaan adalah di sebaliknya. Pencapaian sains dan matematik di sekolah-sekolah berbahasa Mandarin, sebaliknya, terus meningkat. Ini disebabkan kualiti pengajaran menyumbang kepada pencapaian anak-anak di SRJK.Justeru sampai kini sekolah-sekolah ini enggan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengajaran sains dan matematik. Tetapi pencapaian mereka di bidang-bidang berkenaan terus meningkat sekalipun pencapaian bahasa Inggeris mereka cuma di peringkat sederhana.Apa akan berlaku jika amalan lama tidak dianjak? Pertama anak-anak Melayu akan terus berada di tahap lama, mereka akan terus lemah pencapaian B Inggeris, sains dan matematik.Sekurang-kurangnya bahasa Inggeris mereka selepas ini akan bertambah baik lantas secara teorinya mereka akan lebih profisyen dan boleh menimba ilmu lain dengan lebih mudah. Tetapi ini bergantung kepada kualiti pengajaran bahasa itu kepada murid-murid. Ini bergantung kepada kualiti para guru itu sendiri. Jika kualiti pengajarannya melonjak maka pencapaian di kedua-dua subjek itu juga akan turut melonjak. Dalam hal ini pendekatan paling baik ialah mewujudkan kumpulan pengajar yang fasih dan berilmu tinggi.Peranan Maktab Perguruan Bahasa tidak boleh dipandang ringan.Juga akan berlaku ialah bahasa Melayu akan kekurangan peranan dalam pengajaran dua ilmu tersebut. Dari satu sudut ini kenampakan sebagai suatu kerugian tetapi dari segi sebenar jika diimbangi ia boleh menjadi rangsangan baru. Tetapi bahasa Melayu tidak boleh dianggap bahawa lantaran bahasa Inggeris dipilih untuk menyegarkan pengajian matematik dan sains maka BM akan terus lemah dan menghilang. Ini merupakan sikap mengalah dan pesimis.Rumusan Tindakan


Tampak sebagai penting iaitu penggunaan bahasa Melayu perlu dijana semula dan dikempenkan semula. Para pengucapnya mesti dalam keadaan sedar (conscious) selalu supaya megah dan berasa senang berbahasa Melayu dengan baik. Sekolah, universiti, agensi-agensi Kerajaan, NGO dan kumpulan-kumpulan lain harus bersekutu dan bekerjasama memperjuangkan kembali perkara nasional yang amat penting ini.Banyak bidang yang boleh terus diperjuangkan: meningkat dan memperhebatkan dasar buku nasional; menerbitkan buku-buku bermutu dunia dan serantau; meningkatkan kerjasama bahasa serantau; mengamalkan dasar cintakan bahasa sastera, sesungguhnya bermacam-macam projek bahasa boleh diteruskan. Dengan lain pengertian, pembudayaan bahasa perlu diusahakan terus-menerus.

Kesimpulan boleh dibuat pada peringkat ini, iaitu kita tidak harus terus berasa hilang tenaga dalam menghadapi cabaran global. Untuk menghalang bahasa Melayu daripada diselangi perkataan dan nilai luar secara melulu tidak akan membawa kita ke mana-mana. Yang penting ialah kita mesti terus memupuk rumpun yang ada dan memperkayakannya dengan bimbingan, hala tuju dan apresiasi yang berterusan.


Asas pendidikan kita harus kuat. Pendekatan kita demi BM zaman depan mesti bersandar kepada situasi menang. Untuk itu pembudayaan bahasa harus nyata. Di plaza tol lebuh raya kini terdapat bahasa tanda yang berbunyi, “Lorong Touch ‘n Go”. Bahasa apa ini? Inilah dia bahasa rojak rasmi. Inilah yang dikatakan pandai meniru tetapi tidak menuras. Inilah juga kerja yang memalukan bangsa. Kenapa tidak dipakai saja istilah “Lorong pacu segera” atau “Lorong tekan & pacu” Sudahkah kita betul-betul menggeledah kamus bahasa ibunda sebelum sewenang-wenang menggunakan “touch ‘n go” Jika tiada azam perjuangan yang kental untuk menggunakan bahasa sendiri lantaran istilahnya cukup dalam bahasa sendiri, kita juga nanti akan dipanggil bangsa touch ‘n go. Tepuk dada, tanya selera.


Ambilan dari Laman Teratak Damai


Sunday, October 25, 2009

Pendidikan: Misi Utama RasulullahOleh Panel PENYELIDIKAN YAYASAN SOFA, NEGERI SEMBILAN


ADALAH menjadi salah satu tanda keagungan Allah SWT dan kemukjizatan Rasul-Nya SAW, walaupun sudah lebih 1400 tahun Baginda SAW meninggalkan kita, tetap akan ada sejumlah individu, kumpulan dan organisasi yang berusaha untuk menyambung misi perjuangan Rasulullah SAW.


Tinggal lagi, mungkin kerana keluasan skop misi perjuangan Rasulullah SAW, kita dapati, kalaupun mereka ini sama bersemangat untuk menyambung misi perjuangan beliau, akhirnya bentuk amal Islami yang terhasil akan berbeza-beza pendekatan dan acuan penghayatannya.


Antara pendekatan-pendekatan utama yang dapat kita perhatikan ialah pendidikan, kebajikan, politik, dakwah, kerohanian, ekonomi dan termasuk juga jihad bersenjata.


Dalam kepelbagaian 'jalan' yang dipilih, perlu rasanya dibuat penegasan bahawa misi utama dan teras kepada perjuangan Rasulullah SAW adalah pendidikan. Malah tidak salah dikatakan bahawa dimensi pendidikanlah yang lazimnya menjadi penentu kualiti dan keberkesanan sudut-sudut lain perjuangan warisan Nabawi.


Keutamaan pendidikan dan pendidik sebagai misi utama Nabi SAW jelas tampak dalam sumber al-Quran dan hadis seperti dalam ayat yang bermaksud: Dia lah Yang telah mengutuskan Dalam kalangan orang-orang (Arab) Yang Ummiyyin, seorang Rasul (Nabi Muhammad SAW) dari bangsa mereka sendiri, Yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaanNya), dan membersihkan mereka (dari iktiqad Yang sesat), serta mengajarkan mereka Kitab Allah (Al-Quran) dan Hikmah (pengetahuan Yang mendalam mengenai hukum-hukum Syarak). Dan sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan Nabi Muhammad SAW) itu adalah Dalam kesesatan yang nyata. (al-Jumu'ah : 2)


Manakala satu hadis yang menarik dalam soal ini ada diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dan al-Darimi dalam sunannya daripada Abdullah ibnu Amru ibnu al 'Aas r.a, beliau berkata:


"Pada satu hari, Rasulullah SAW keluar daripada salah satu biliknya dan masuk ke masjid lalu Baginda berada antara dua kumpulan.


Salah satu daripadanya manusia yang sedang membaca al-Quran dan berdoa kepada Allah Taala. Sementara yang satu kumpulan lagi sedang belajar dan mengajar. Lalu bersabda Rasulullah SAW berkata: "Kesemua mereka adalah baik. Adapun orang yang membaca al-Quran dan berdoa kepada Allah SWT, jikalau Allah SWT inginkan kebaikan kepada mereka, nescaya Allah SWT akan beri, jikalau Allah SWT tidak menginginkan maka Dia akan menegahnya. Adapun orang yang mengajar dan belajar, maka sesungguhnya saya diutuskan sebagai pendidik," lalu Rasulullah SAW duduk bersama kumpulan mereka." (Sunan Ibnu Majah :1:83)


Bukti kejayaan Nabi SAW sebagai pendidik terlihat pada kualiti insan sebelum Baginda dibangkitkan dan sesudahnya. Baginda telah berhasil mengubah masyarakat jahiliah yang tandus daripada nilai kemanusiaan kepada satu generasi yang paling tinggi nilai keperibadiannya.


Lahirlah di tangan Baginda SAW, tokoh-tokoh perkasa berkeperibadian luhur yang muncul memimpin manusia secara sambung-menyambung hingga buahnya dapat dinikmati hingga ke zaman ini.


Rasulullah cintai ilmu


Penekanan dan keutamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW terhadap pendidikan juga dapat dirasakan apabila kita meninjau beberapa sikap Rasulullah SAW dalam aspek ini.


Kitab al-Targhib wa al-Tarhib oleh al Hafiz al-Munziri dalam bab al-Tarhib fi Katmi al-'Ilm (Celaan Terhadap Menyembunyikan Ilmu) dan al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Majma' al-Zawaid ada merakamkan daripada 'Alqamah ibnu Saad ibnu Abd Rahman ibnu Abza daripada ayahandanya daripada datuknya dari Abd. Rahman ibnu Abza r.a telah berkata, Rasulullah SAW telah berkhutbah pada satu hari.


Baginda memuji Allah SWT dan berdoa serta menyebutkan tentang sekumpulan orang Islam dan mendoakan kebaikan ke atas mereka, lalu bersabda, "Alangkah malangnya kaum yang tidak memahamkan dan mengajarkan agama kepada jiran-jiran mereka serta tidak mencerdikkan mereka terhadap agama dan tidak pula menyuruh mereka membuat kebaikan dan melarang membuat keburukan."


Allamah Syeikh Mustofa al-Zarqa dalam kitabnya al-Madkhal al-Fiqhi al-'Aam telah mengulas hadis ini dengan berkata, "Ini adalah satu pernyataan yang penting dan jelas bahawa pengabaian terhadap pendidikan dan menuntut ilmu adalah merupakan jenayah kemasyarakatan yang amat besar dan sewajarnya mereka yang terlibat dalam jenayah ini dikenakan denda di dunia lagi. Jenayah kemasyarakatan ini akan mengakibatkan pengabaian pelbagai kewajipan agama."


Oleh itu, apabila seorang alim tidak melaksanakan peranannya mendidik dan seorang yang jahil tidak menunaikan tugasnya untuk menuntut ilmu pengetahuan, maka wajib kedua pihak ini mendapat hukuman denda terhadap kecuaian mereka.


Umum mengetahui bahawa Rasulullah SAW telah mewajibkan menuntut ilmu dalam sabdanya yang bermaksud: "Menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas lelaki dan perempuan."


Daripada pengertian hadis ini, dapat kita faham bahawa Nabi SAW mengkaitkan kefarduan menuntut ilmu dengan sifat Islam seseorang sebagai peringatan bahawa sesiapa yang menisbahkan dirinya sebagai seorang Islam, maka telah menjadi kewajipan padanya untuk menuntut ilmu dan menjauhi kejahilan.


Rasulullah SAW juga memperingatkan umatnya supaya mempelajari ilmu yang bermanfaat serta berwaspada daripada ilmu yang tidak bermanfaat.


Mesej ini dapat difahami daripada doa Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam satu hadis daripada Zaid Ibnu Arqam r.a berkata: Bahawasanya Rasulullah SAW telah berdoa: Ya Allah, aku berlindung denganMu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada hati yang tidak khusyuk (lalai) , daripada nafsu yang tidak pernah puas dan daripada doa yang tidak mustajab. (Sahih Muslim 17:41)


Nabi model pendidik


Sewajarnya bagi setiap orang yang menjadi pembimbing dan pendidik manusia mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan peranan yang dilakukan.


Dalam konteks ini, tidak ada di sepanjang zaman seorang manusia pun yang mempunyai atau menghampiri ciri-ciri kesempurnaan akhlak sebagaimana yang dimiliki oleh Rasulullah SAW sehingga mendapat pujian unggul daripada Allah SWT sebagaimana firmannya: Dan bahawa sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) mempunyai akhlak Yang amat mulia. (al-Qalam :4)


Kesempurnaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW adalah sifat-sifat yang seharusnya ada pada seorang pendidik dan boleh diperincikan kepada empat perkara iaitu kesempurnaan kejadian, kesempurnaan akhlak, kelebihan kata-kata dan kelebihan perbuatan.


Kesempurnaan zahir yang ada pada Nabi SAW yang ditonjolkan oleh kesederhanaan tubuh badannya terdiri daripada;


1. Ketenangan yang membangkitkan sifat hebat (menggerunkan) dan dipandang hebat. Sifat inilah yang telah menyebabkan utusan Raja Kisra menggeletar ketakutan apabila berhadapan dengannya. Sekalipun pandangan manusia kepadanya hebat tetapi Nabi SAW tetap bersifat tawaduk tidak mengambil kesempatan untuk menguasai seseorang.


2. Air muka yang berseri menyebabkan Baginda dicintai oleh setiap orang yang memandang wajahnya. Yang hampir berharap ingin sentiasa bersamanya, yang jauh ingin berdekatan dengannya.


3. Mendapat penerimaan yang menjadikan semua hati cenderung untuk menerima apa sahaja yang datang daripada Nabi SAW. Tidak ada yang mengingkari kecuali orang yang hasad.


4. Kecenderungan manusia untuk mentaati Rasulullah SAW sekalipun perlu kepada kesabaran dan kesusahan yang terpaksa mereka tetap berpegang teguh dan mentaati-Nya. Demikian antara kesempurnaan fizikal yang dimiliki oleh Rasulullah.


Adapun kesempurnaan akhlak Nabi SAW pula terdiri dari empat perkara iaitu:


*kebernasan fikiran, sangkaan dan firasatnya.


*Sabar di atas segala kesusahan dan rintangan.


*Zuhud terhadap dunia serta tidak berkehendak dan tidak cenderung kepadanya.


*Tawaduk kepada manusia lain sedangkan mereka semua adalah pengikutnya. Bermesra dengan sahabatnya tanpa ada jurang pemisah yang membezakan mereka.


*Berlemah lembut dengan manusia serta mudah mesra dan simpati dengan manusia lain. Sehingga setiap orang merasakan Rasulullah SAW seumpama ayah mereka.


*Memelihara janji dan tidak pernah memungkirinya.


Kelebihan Rasulullah dari sudut pengucapannya pula ialah:


1. Diberikan kepadanya kebijaksanaan dari segi menuturkan ucapan. Perkataannya dipenuhi dengan seni bahasa Arab yang terdiri daripada balaghah, ma'ani dan badi'. Walaupun begitu perkataan Rasulullah mudah difahami oleh mereka yang ingin menerimanya.


2. Menghafaz apa-apa yang dikhabarkan oleh Allah kepadanya dari kisah-kisah para nabi terdahulu dalam hafalan dadanya tanpa dicatat.


3. Perkara-perkara yang disuruhnya adalah terdiri dari perkara yang baik-baik dan adab-adab yang tinggi.


Kelebihan perbuatan Rasulullah SAW pula dapat dilihat dari berapa sudut. Antara ialah:


1. Elok perjalanan hidupnya dan tepat perancangannya.


2. Sederhana dalam melakukan perkara yang disyariatkan tanpa berlebihan atau kekurangan.


3. Tidak menjadikan sahabatnya terlalu cenderung terhadap hal keduniaan dan tidak pula menolak dunia secara keseluruhannya.


Kita tidak menafikan bahawa agenda pendidikan ada digarap dalam pelbagai pendekatan individu dan kumpulan yang beridealismekan perjuangan Rasulullah SAW di zaman kita ini.


Cuma yang harus dimuhasabah adalah setakat mana agenda ini diberi tempat yang utama dan sepatutnya dalam kerangka gerak kerja masing-masing. Juga setakat mana ciri-ciri acuan pendidikan Rasulullah SAW yang hakiki telah dihayati.


Seperti yang dihimbau di atas, sebagai pendidik ulung, acuan pendidikan Rasulullah SAW dicirikan oleh gaya penerangannya yang jelas, tuturan yang fasih, gaya bahasa yang indah, isyarat fizikal yang menawan, sinaran roh yang memancar, sifat kasih sayang yang tebal serta kebijaksanaan yang tiada tolok bandingnya. Semoga kita semua mampu menterjemahkannya dalam diri dan organisasi kita.


Sumber: Bicara Agama, Utusan Malaysia

Saturday, October 10, 2009

Islamic Religious Curiculum in Muslim CountriesISLAMIC RELIGIOUS CURRICULUM IN MUSLIM COUNTRIES : THE EXPERIENCES OF INDONESIA AND MALAYSIA


by Prof. Dr. Hasan Langgulung
Institute of Education (INSTED), IIUM


Education is one of the most important aspects in human development and perhaps the most influential social institution in any societies. In general, education is to transmit a common set of beliefs, values, norms, understanding from the adult generation to its youths. Islam looks at education as a form of worship (ibadah) where Muslims share a common set of values based on the Quran (the fundamental and most reliable source for many fields of knowledge) and Sunnah. M.Kamal Hassan (1989) describes education from Islamic perspective, as a long life process of preparing an individual to actualize his role as a vicegerent (Khalifah) of Allah on earth and thereby contribute fully to the reconstruction and development of his society in order to achive well-being in this world and hereafter. The writers strongly believe that the function of Islamic schools should endeavor to teach and help students acquire different aspects of knowledge within the parameters of Islam through the use of a well designed curriculum.


This paper is an attempt to investigate the development of curriculum of religious education in Muslim countries with emphasis on South-East Asia especially Indonesia and Malaysia.


Note: Read full article here.


Monday, September 14, 2009

Re-Introducing Islamic Literature: A Case Study

Nur Sheena Baharudin
Homam Al-Tabaa
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY OF MALAYSIA

IntroductionThis paper confirms and affirms the belief that the role of literature is, and has always literally been, in abundance. Although its importance may be of different degrees in different countries, the fact remains that literature continues to be one of the main factors that contribute to the makings of a nation. Examples can be seen in distinctive and old countries such as Japan, the United States of America, Egypt and Britain, where the production of acknowledged literary classics confirms their place in the world as nations that possess intellectual and creative prowess. At the same time, young post-colonial countries, including Malaysia, aspire and encourage the writing of literature that could be made into national literatures. From here onwards, one notices the literature of a country simultaneously functioning as an approachable source of the nation and its people’s worldview.

Even-Zohar aptly summarizes this desire to belong in a larger unified entity when he states that:

For any individual in a community, the greatness of the nation is also capable of conferring individual greatness: “I am great, because I belong to a nation which has generated Goethe.” This is not at all different from the kind of sentiments involved in any competition: “I am great because I belong to a nation whose basketball team has won the European championship.” It simply “pays” to be member of such a nation, and this bonus becomes a very powerful factor in strengthening and nourishing the sentiment of “belonging.”

Apart from that, the literature of country and people also works as a representation of a specific world view. Here, the term “world view” can be generally understood as the relationship shared between a work of literature and the realities of the present world. For an example, classic works written by William Shakespeare are not only the pride of the English people but also allows readers from all background to explore the culture, history and identity of the English nation. Another example is when a writer writes a novel or a poem. Here, he or she subconsciously writes and explains from a specific point of view cultivated from the writer’s cultural upbringing and education. Whether or not his opinion is regional, universal or both, the writer automatically become the voice of his nation and people. Hence, the writer allows us to see the function of literature in the makings of both national/collective and individual identities.
In his article entitled “The Role of Literature in the Making of the Nations of Europe: a Socio-Semiotic Study” (1996), Itamar Even-Zohar argues that the role of literature within the history of European nations is intrinsically different and unique from the literatures of other continents, displaying a familiar tendency by scholars to prioritise one literature from the others. But at the same time, he also reveals the universal attraction and importance of literature in the history of the civilised world:

Is “literature” in this sense in fact unique to Europe? This is not an easy question. There are perhaps no known organized societies which do not have some sort of “literature,” or in other words, an activity during which texts are recited or read, to or by their members, either publicly or privately. It is true, however, that certain societies have had a reputation which would seem to make them more qualified than others to create and transmit such texts… Khalifs and Kings, Emperors and Czars, as well as “simple people,” were all known to attend performances of verse and prose literature in numerous times and places. Moreover, in such states as China, writing poetry according to accepted models was a mandatory qualification required for an administrative position.

Hence, it would be easy to conclude that such rich civilisations would possess a definite knowledge of their literature. As how Even-Zomar highlights the unique phenomenon of European literature, we would naturally assume that the Islamic civilisation would possess the same confidence with its sources of literature. Unfortunately, it is not as simple as we would want it to be. Unlike the literatures mentioned above, the study of Islamic Literature proves to be challenging as there is the risk of either over-simplifying the repertoire of Islamic literary classics or vice versa. What over-simplifying means is the division of Islamic Literature into only three namely the Holy Qur’an, the Prophet’s Hadeeth and Sunnah (SAW), and the oral traditions of the Prophet’s companions, followers and students. On the other hand, there is the risk of generalising Islamic Literature as the works written by Muslims, period. This is where this paper’s objective i.e. to define Islamic Literature comes in.


Defining Islamic Literature

The need to re-introduce Islamic Literature as an accessible and structured study course is pivotal. But before one could begin looking into the meaning and the weight behind the term, there is a need to look into the traditional opinions of what Islamic Literature is considered to be. Firstly, the major element in the traditional definition of Islamic Literature relies upon its strong roots in the history of the Islamic civilisation.

The Aspect of Time

Classical Arab scholars have long related the literature of Islam to the beginning of Islam as a religion itself. By the end of the first century of the Hijra or the pilgrimage taken by the Prophet (SAW) and his followers from Mecca to Medina, Islamic literature took form as works written by Muslims as opposed to the writings of the Jahiliya period. By dividing their writings into pre and post-Islam, Islamic Literature at that time became a literature of time rather than unifying themes. But soon enough, Islamic Literature grew at the same momentum as the fast expansion of the Islamic states from the humble beginnings of Saudi Arabia to the golden ages of its civilisation that reached the European soils.


Beginning with the Prophet’s era, three illustrious sessions of caliphates later ruled the Islamic empire and influenced the production of intellectual and religious writings. Firstly is the reign of the four Patriarchal Caliphs (632-661) i.e. Saidina Abu Bakar al-Siddiq (r.a.), Saidina Umar al-Khattab (r.a.), Saidina Uthman ibn Affan (r.a.) and Saidina Ali ibn Abi Talib (r.a.) followed by the Umayyads (661-750), and finally the Abbasids (750-1258). After the fall of the Abbasids in the hands of Ottoman Empire in 1258, several separate dynasties continued to rule and exist in other parts of Spain and Africa. A rich source of information on these successors of the Islamic empire is available specifically during the first four periods as introduced before. However, beginning from the 18th century onwards, specifically with the rise of the Western colonial empires, the resources began to shrink and limit itself to selected body of texts that lack the intensity of the generations of writers before them.


Hence, the need to re-introduce Islamic Literature begins by widening the scope of publications that include not only the renaissance of the Muslim people but also writers from the 20th century onwards.

The Aspect of Place


There was a tendency for most Orientalists and Western scholars to generalise Islamic Literature as a body of literary works produced by individuals from the Middle East. However, agreeing to this statement would only undermine the vast Muslim empire that included not only the Middle East region but the Asian continent, Central Asia and parts of Europe too. Hence, Islamic literature should not be and is not exclusively Middle Eastern as presumed in the former days. Further attention and research should be made on the period of de-colonialisation where many former colonies of the Western powers gained their independence. A substantial number of these young nations regard themselves as an Islamic country or possess a significant number of Muslims living in the country. An apt example of this is the country of Kosovo where the majority of its people are strictly practising Muslims.

The Aspect of Language


Along with the expansion of the great Islamic empire is the expansion and adoption of the Arabic language, which is synonymously known as the language of the Qur’an and the first generation of Muslims during the time of the Prophet. For a long period of time, Arabic became the language of literature for many Islamic states and continued to be esteemed as the language of Islam. Even when the Islamic empire was beginning to disintegrate, the force of Arabic continued to influence the native language such as in Persia where the Arabic alphabets were used to replace the Persian’s alphabetic system.


Thus, it’s not surprising that several scholars have placed the Arabic language as a prerequisite in writing a substantial work of Islamic literature. This could have been relevant during the 19th and 20th century but at a time when technology has bridged the gap and barriers between countries, the diversity of languages and cultures requires a more approachable definition of Islamic Literature.


Hence, the modern definition of Islamic Literature should clarify the importance of the Arabic language within the Islamic world but writers of other languages shouldn’t be discriminated as well. Only then will the field of Islamic Literature become more universal and unifying in its allegiance to the religion of Islam, rather than divisive factors such as politics, language, race and nations.


Islamic Literature and Modern Literary Theories

The application and study of Islamic Literature automatically places it in the field of literary theories. Theories have the main responsibility to provide a better understanding and further appreciation for a literary work. There are many examples where a scholar would analyse a novel or a series of poem using a specific literary theory that would shed more insight for the reader. By conceptualising the theory of Islamic Literature and constructing the characteristics that would then define a body of text as Islamic literary work, this paper suggests the possibilities of providing better assistance to those interested in pursuing or teaching the field of poetry, prose, novels and drama written by Muslims and courses pertaining to Islamic themes and issues.


At the same time, it also provides an opportunity for scholars, writers and readers to read and study a work of Islamic literature from the various points of literary theories. Several theories that will be introduced and explained below have been chosen not only to exemplify the flexibility of Islamic Literature in the field of theories but also to prove its contemporary relevance to the modern world:

1. Formalism


This theory highlights the significance of literary form in shaping the meaning by isolating the literary work from such questions relating to historical, biographical, and social questions. At the same time, the author and reader’s opinions and responses are considered immaterial to the real meaning of the text. What matters most is the text’s arrangement and construction, choice of diction, and the use of specific literary devices such as figurative language, paradox and irony.

Within the realm of Islamic Literature, the application of this theory is possible considering its strict dependence on the text per say. For an example, taking in many poems written by poets from the Abbasid or the Umayyad caliphates, a poem can be appreciated from the complexity of the form and use of language within the stanzas. Considering the supreme role of the Arabic language in the Muslim empires, one’s delicate and knowledgeable use and manipulation of the language often contributes to a poet’s popularity in his society.

2. Reader-Response Criticism


In this critical theory, what matters most to the theorist is the reader’s interaction with the text as this interaction is considered central to the work of interpreting the literary text. In the sub-field of reader-response, a work of literature such as poems and novels is understood as a chain of threads divided by gaps. These gaps have to be filled by the readers using their own knowledge and experiences. Hence, what the readers felt and interpreted after that contributes and shapes the meaning of the text itself.

As texts that are related to the field of Islamic Literature deals with the universal themes of Islam, hence the universality and relevance of the texts to the readers should be highlighted using this form of criticism. The reader-response theory places the role of the reader as central to the process of understanding the full meaning of the text as the text itself.

3. Sociological Criticism


In this theory, what defines the meaning of a literary text is its relation to the social context in which it was created. A work of literature is seen and accepted as a product of the society it came from and thus derives its main characteristics from the situations that have occurred during that specific time.

4. Marxist Criticism


This famous theory has its early origins in the politics of socialism. It was first introduced by Karl Marx who began promoting his series of social theories that would later become his masterpiece entitled Das Kapital. Socialism later acquired further support when Marx’s close colleague and coauthor Friedrich Engels published his work entitled The Communist Manifesto. From then since, the followers of these works began forming various theories that would help further understand the society including the literary theory of Marxist Criticism. Based on this theory, readers and students are able to analyse the literary works of any writers from any historical periods as the product of the ideology, or system of principles and beliefs, that supports the status of the cultural elite while subjugating the working class at the same time.

5. New Historicism


In this theory, the basis of its understanding is simple. According to these New Historicists, literary texts are intimately and integrally related to its contexts of history, culture and the events that have occurred within the period in which the texts were created. At the same time, the power structure of the society in which the text was produced in is also considered central to the interpretation of history as found in the structure and meaning of the text.


Re-Introducing Islamic Literature as a Study Course

The objective of this paper is to highlight the importance of having a carefully designed and stimulating Islamic Literature study course in any universities, but specifically in the International Islamic University Malaysia. What concerns the paper is the current trend of separating the course of Islamic Literature from the rest of the contemporary theoretical schools. Hence, the need to re-design and re-introduce a more current and effective course of study in the undergraduate level is required.


The process of designing a suitable study course for Islamic Literature requires several stages of defining and structuring its syllabus:

Definitions

There have been many attempts to define what constitutes a work of Islamic Literature. In 1987, Dr. Naquib Khilaini states that Islamic Literature is:

“a moving and beautiful artistic expression that stands from the believing self expressing life, humanity and the universe according to the Muslim’s belief principles. It also stirs joy and brings benefit, moving the heart and the mind, and also encouraging one to take stances and take actions.”

From this definition above, we can summarise that Islamic Literature are the literary works composed by Muslims (believing self) related to themes of life, humanity and the universe as according to Islam. Hence, the themes and ideas are based on the principles laid down in the Qur’an and in the Hadeeth.


However, another scholar i.e. Sayyed Qutub defines it in a slightly different way when he states that it is an:

“Inspiring expressions of living values that the writer feels. These values differ from one person to the other and from one environment to the other, from age to age, but in anyways, it stems from a certain worldview. The association in these values is between the human and the universe, and between the human amongst themselves.”

What matters most to Sayyed Qutub is the worldview from which writers write their literary works in. He didn’t specify whether the writers are Muslims or not, but rather that these inspiring values as propagated by the writers are concerned with the harmonious relationship shared between human and the universe, and the humans with their own kind. Confirming the universal values of Islam, the quote above relates Islamic Literature to the contents of literary works rather than the authors who write them.


Muhammad Qutb also expresses a similar kind of understanding when he states that Islamic Literature is a “beautiful expression of the universe and life and men through the Islamic perspective of the universe, life and men.” Again, the litmus test of what constitutes Islamic Literature is the Islamic perspective of the work’s content and intention.


Next, Dr. Imadudin Khalil sets Islamic Literature apart from the other form of literatures when he defines it as a “moving aesthetic expressions through words about the Islamic conception of the universe.” What this definition implies is that the literature should be a work of literary elegance relating to creationism i.e. how God creates the universe and the living things around it.


A more recent definition is provided by the International League of Islamic Literature where Islamic Literature is defined as a “purposeful artistic expression of life, the universe, meaning from an Islamic perspective.” Again, the keywords that can be extracted from this sentence are ‘purposeful’ meaning having a defined set of morals as instructed in Islam, ‘artistic’ meaning that it requires skills and sophistication, and ‘Islamic' meaning the principles underlying the religion itself.


Place and Time

The aspects of place and time should be contemporary and all encompassing. This means that Islamic Literature shouldn’t be limited to a specific time or geographical frame. It should begin from the time of the Prophet (SAW) until the present 21st century. However, the significant period of the Islamic renaissance shouldn’t be neglected as the wealth of Islamic Literature comes from this period of Muslim excellence. These works of literary masterpieces can and should be the point of references for those interested in writing and studying Islamic Literature.


The Range of Islamic Literature

1. The Prophet’s Times until the Four Patriarchal Caliphs:


The most important writings during these times were the Hadeeth, the compilation of the sayings and deeds of Muhammad as provided by those who were close to the Prophet, including the four Caliphs. By the 9th century, the Hadeeth had been acknowledged as a body of religious sources to which no new inputs were added.

2. The Umayyad Caliphate


This was a time of civil wars between the Muslim population and the constant existence of sectarian favoritism. The troubled times contributed to the emergence of poetry as the preferred form of literature for expressing different divergent points of view.

The two of the most popular poets of this period used their expertise to support their political groups. First is Al-Akhtal was a Christian who was an ardent supporter of Mu'awiyah al-Jarir and was famous for his use of the traditional qasida form. Secondly is `Umar ibn Abi Rabi`ah was a poet from Mecca who used the ghazal form and contributed to its influence as a love poem.

3. The `Abbasid Caliphate


After the Umayyad’s reign of the Islamic empire, the `Abbasid caliphate ruled for more than 500 years. It was during the ‘Abbasid’s times that the Islamic Renaissance began.


The major poets and theorists of the `Abbasid period were Ibn al-Mu`tazz, Ibn Da'ud, al-Mutanabbi, and al-Ma`arri. It was also during this time that literary prose began to make a place in literary circles and many compilation and translation of scholarly and philosophical works from many different cultures and languages were translated into Arabic. Famous writers include Ibn al-Muqaffa` al-Jahiz of Basra, Abu Hayyan at-Tawhid, Al-Hamadhani, and Al-Hariri of Basra.


4. Spain


The field of philosophy and mysticism rose to incredible heights in the Muslim kingdom of Spain where the famous Muslim philosophers either wise known as Avicenna and Averroës. In the field of mysticism on the other hand, Al-Ghazali and Ibn al-`Arabi obtained the highest respect of them all.

5. North Africa


The scholars from this region made important contributions to the field of geography and map making from the 10th century onwards. Important contributors included Al-Idrisi who had produced a world map, and the famous traveller Ibn Battutah. North Africa had also produced the famous social scientist, Ibn Khaldun, whose `Muqaddimah' continues to be regarded as one of the most influential philosophies of history ever written.

6. Persia


The most popular and significant writers from this region were Firdawsi, Awhad ad-Din `Ali, al-Biruni, Omar Khayyám, Jalal ad-Din ar-Rumi, Sa`di, and Amir Khosrow.


Common Themes in Literature


A theme is a short, accurate, and forceful presentation of your thoughts, organized around a "central or basic idea." This central idea or theme unifies the paper into a logical whole. Considering the significance of the relationship shared not only among human beings but between human beings and the world around them, the themes that should be in stressed upon in Islamic Literature should include the individual in nature, the individual in society, the individual's relation with Allah SWT, human relations, time, death, heaven and hell and so forth.Forms

Considering that poetry is often the most popular form in Islamic Literature, the development of poetic forms soon grew popular in the Islamic civilisation:

The Qasida consists of a structured ode of from 20 to 100 verses and maintains a single end rhyme through the entire piece. Before Islam, the poem details the adventure of the poet's journey, describing his horse or camel, or the desert. After the coming of Islam, the Qasida served as an instrument of praise to God, eulogies of the Prophet (SAW), songs of praises, or lament for the saints.

The Ghazal is a love lyric of from five to twelve verses which content is mostly religious, secular, or both.

The Qitah is a literary form concerning satire, jokes, word games, and other less serious matters in life.

The Masnavi means "the doubled one," or rhyming couplet. It is very popular it allowed the poet to tell long stories by connecting thousand of verses into one. It’s the closest resemblance to the epic poem developed in the Western literature.

The Roba`i also has its roots in pre-Islamic Persian poetic tradition. Its form is a quatrain (four-line verse) in which the first, second, and fourth lines rhyme. The most famous example of the roba`i is the `Rubáiyát' of Omar Khayyám.

The Maqamah is the most typical expression of the Arabic language in rhymed prose form and it used to tell simple stories in a very complicated style.


Islamic Interpretations of Western Classics

Within the course of Islamic Literature, there should also be a section where Western Classics can be interpreted in an Islamic perspective, applying the method of Islamisation of Knowledge. In the significant work entitled Crisis in the Muslim Mind (1993) written by Abdul Hamid A. Abu Sulayman, he proposed that the best way to revive the Islamic Renaissance is by applying a new method of education i.e. Islamisation of Knowledge. The best way to do this is by using the approach of the contemporary Islamic Asalah. He further explains:


“Contemporary Asalah implies ability, technical experience, and sound methodology…. The methodology of research in Islamic Studies must be restructured so that ot proceeds from experience derived from practical situations related to Islam and its higher purposes, values, and societal and civilisational precepts” (19)

An example of this can be the work of Assoc. Prof. Dr. Nor Faridah Abdul Manaf where she had published a work entitled An Islamic Interpretation of Tragic Hero in Shakespearean Tragedies (2004). By doing this, the students can learn ways to understand Western literature from a different yet more relatable point of view.


Conclusion

This paper concludes by stating the need to re-introduce Islamic Literature not only as a body of literary works by Muslims from the past but as a body of literary works that are not limited to time and geographical borders. At the same time, Islamic Literature should also be a mode of determining whether a text belongs to this field of study or otherwise, turning it into a theoretical field on the same level as other literary theories. Finally, only by re-analysing the purpose behind the learning of Islamic Literature can one asserts the importance of introducing a restructured and reorganized study course specifically to the level of tertiary education.References

Abdul Hamid A. Abu Sulayman, (1993). Crisis in the Muslim Mind. International Institute of Muslim Thought: Virginia. (Trans. Yusuf Talal DeLorenzo)

Even-Zohar, I., (1996). The Role of Literature in the Making of the Nations of Europe: a Socio-Semiotic Study in Applied Semiotics/Sémiotique appliquée 1:1 (1996), 39-59.

Nor Faridah Abdul Manaf, (2004). An Islamic Interpretation of Tragic Hero in Shakespearean Tragedies. Research Centre IIUM: Malaysia* Paper presented by the authors in The Seminar of Higher Education in The Muslim World, 24-25 Mac 2008 in International Islamic University of Malaysia (IIUM)


* Picture source: http://islamic-creed.comThursday, August 20, 2009

The Concept of Thinking between De Bono’s Six Hat of Thinking and Islamic Perspective


Norun Najjah Ahmat
Siti Rohana Omar
University Technical Malaysia


ABSTRACT


Thinking is the ultimate human resource. The West claims that the “six thinking hat’s method” of Edward De Bono is the most important change in human thinking for the past twenty-three hundred years although it was actually popularized fourteen years ago. Even though, it is an exaggerated claim but they believe that the evidence is beginning to point that way and spread around the world very fast. However, Islam has shown the same concept of thinking but in different method and words since thousand years ago. It is obviously shown in Qur’an, the tenet of Islamic way of life. It has educate people whether Muslims or non Muslims to use ‘aql and mind and also the five senses given by Allah. All these elements help mankind to be the ulul-absar, ulul-‘ilmi, ulul-albab, qaum ya’qiluun, qaum yatafakkaruun and qaum yafqanun. The most important point in this article is to see that both concepts are useful to humankind and could be used together for the future education’s benefit especially for the Muslims and towards becoming a better Ummah.

INTRODUCTION


Background of Six thinking hats

Edward De Bono is widely regarded as the leading authority in the direct teaching of thinking as a skill. He originated the concept of lateral thinking and developed formal techniques for deliberate creative thinking. His instruction in thinking has been sought by some of the leading business corporation in the world. Dr. De Bono’s understanding of the brain as a self-organizing system led to the design practical tools for thinking. His design of Six Hats method provides thinking with a constructive idiom instead of adversarial argument. The appeal of his work lies on its simplicity and practicality. It also allows a thinker to do one thing at a time. Occasionally confusion is the obstacle in the process of thinking because normally people try to do too much at once. At the same time, the thinking would be bothered with emotion, information, logic, hope and creativity all crowd in it. It is like juggling with too many balls. This method able to separate emotion from logic, creativity from information and so on. The most important is that the six thinking hats allow us to conduct the thinking as a conductor might lead an orchestra. People are sometimes hesitant about the hats and colors because they do not seem serious or complicated enough. Dr. De Bono believes that in practices, the simplicity has never been a problem. What people need is the hats and color as simple mental hooks, because they are much easier to remember than are complicated psychological terms. He believes that this method is an alternative to the argument system, which never intended to be constructive or creative. With the Six Hats methods emphasis is on ‘what can be’ rather than just on ‘what is’ or not on who is right and who is wrong.

The history of Western thinkingA thinking system based on argument is excellent and nothing wrong with at all, but it is not sufficient. Basically, this design of thinking based on argument originally came from the Greek Gang of Three, Socrates, Plato and Aristotle. Socrates put great emphasis on dialect and argument. In 80% of the dialogues in which he was involved there is no constructive outcome at all. Socrates saw his role as simply pointing out what was wrong. He wanted to clarify the correct use of concepts like justice and love by pointing out incorrect usage. Whereas Plato believed that the ultimate truth was hidden below appearance that people can see only the shadow of the truth. Lastly, Aristotle systemized inclusion/exclusion logic. As the result, western thinking is concerned with “what is” which is determined by analysis, judgment and argument. This is fine and useful system, but there is another whole aspect of thinking that is concerned with ‘what can be’ which involves constructive thinking, creative thinking and ‘designing a way forward’. This method is almost the exact opposite of argument, adversarial, confrontational thinking where each party deliberately takes an opposite view and each tries to prove the other party wrong.

The six thinking hats effectively changed the scenario of traditional thinking process. It’s impact on the people behavior on thinking can be divided into four categories. Firstly, this methods enable any individual or group to use their intelligence, experience and knowledge fully and deeply. Secondly, this method is time saving. The most important is the third effect, which is the ego. People tend to use thinking parade their egos, or used to attack and put down other people. Confrontational and adversarial thinking exacerbate the ego problem but the six hats thinking remove it. In this method, the ego is performing well under each of the hats. It provides neutral and objective exploration of the subject which argument does not. Lastly, this method allows the thinker to do only one thing at a time.

The rationality behind hats

The usage of hat has it’s rationality. In many cultures, there is already a strong association between thinking and ‘thinking caps’. The value of a hat as a symbol is that it indicate a role. People are said to be wearing a certain hat. Another advantage is that a hat can be put on or taken off with ease. A hat is also visible to everyone around. Those are the reasons why Dr. De Bono chose hats the symbols for the direction of thinking. He chose six colored hats corresponding to the six direction of thinking: white, red, black, yellow, green and blue.

The function of each colored hat is as follows:
a) White Hat: white is neutral and objective. The white hat is concerned with objective facts and figure.
b) Red Hats: Red suggest anger, rage and emotions. The red hat gives the emotional view.
c) Black Hat: black is somber and serious. The Black hat is cautious and careful. It point out the weakness in an idea.
d) Yellow Hat: yellow is sunny and positive. The Yellow hat is optimistic and covers hope and positive thinking
e) Green Hat: green is grass, vegetation and abundant, fertile growth. The green hats indicate creativity and new ideas.
f) Blue Hat: blue is cool and also the color of sky, which is above everything else. The blue hat is concerned with control, the organization of thinking process and the use of the other hats.


The Thinking Skill in Islamic Perspective

The spiritual thinking is the highestlevel of thinking because of it’s holiness based on tawheed, faith and taqwa. This kind of thinking is also named religious thinking, which relate to the metaphysic and Divinity. The second level of thinking belongs to the human’s ability of thinking which started since in the womb till the most important level of mind development at the age of six. Thirdly, the logical thinking, which based on the actual or factual or certain knowledge, science, mathematic. This kind of thinking need evidence, argumentation, facts, reasons and truth. Lastly is the lateral thinking which does not emphasis logic or facts or truth but stress on creativity, imagination, creation or dreams. Thus, everyone is supposed to have all the four level of this thinking skill. It means that a man is supposed to have faith; mind owned capacity, scientific thinking ability and artistic thinking competency.

In Islam, the creative thinking could be named as the Muslim Mind. One of book, which talked about it, is The Muslim Mind: Foundation and Early Manifestation by Muhammad Abd. Rauf. In this book, it states the Islamic tenet, which are al-Quran, and human mind. Al-Quran emphasis the creation of khalifah and the importance of knowledge seeking for the truth. Allah honored the human mind by addressing it and commanding it to nourish itself through the pursuit of knowledge by means of reading and writing, and refining itself through reflection and sober thinking over the wondrous Creation of Allah. Man has immaterial, intangible but enduring faculty or power, mysterious connected with the body, whereby man thinks, understands, decides, judges, will, hesitate, infers, feel, hope, fears, chooses, invent, intends, anticipate, and so on. Muhammad Abd Rauf then, divided the human mind into three parts; the cognitive area, which is the ability to know, understands, remember and so on. Meanwhile the emotional/affective responses part involves the feeling, happiness, and sadness, fear, suffer, love, envy and others. Lastly the volitional part indicates desire, hope, action, ambition and so on.The Tools of Thinking Skill

Allah create human with the five senses hoping that the human being would use it to think the Greatness of the One, the Creator. Islam critiqued those who fail to think broadly on the creation and the Truth of Allah. Allah demand His Creation to observe the surrounding with eyes he provided. At the same time, He wants the man He created to listen carefully to the truth of Islam. Also, He expects the human being to smell the truth and the feel gratitude to Him. Important sense is the taste capability of human over the sweetness of Allah’s creation. Lastly, touch is the sense that Allah expects from human to feel the touchiness of everything He gives. If man are really appreciate these all senses, the mind will sound and be filled with gratitude to Allah.

Thinking Skill under the Classification of Islamic Knowledge

Islam classified knowledge into two parts, the perennial knowledge and the acquired knowledge The revealed knowledge consist of Al-Quran, Hadith, Seerah, Tawheed, Fiqh and so on. Whereas the acquired knowledge consist of Intellectual Science and natural science.

The highest knowledge is philosophy which divided into various divisions such logic, etiquette, metaphysic, epistemology, esthetic, political philosophy, religious/divine philosophy, scientifically philosophy and historical philosophy

Islam honored the knowledgeable people. The pious or the ‘aalim’ has been called in Quran in many ways, to show Allah’s respect toward those who acquired knowledge. They were called The Vision man (Ululabsar), The thinker man (ulul albab, Qaum Yatafakkaruun, Qaum Yafqanun) and the knowledgeable people (Qaum Ya’qiluun). Beside human mind or senses, there are two more important element of thinking which are mentioned in Quran; Aql or cognitive thinking and Qalb or the affective and volitional thinking. It is significant because the heart was thought to be the gate of abstract ideas to the mind as much as the hearing power is the gate to the sound and eye is the gate of the perception of the objects of mind.

Six Thinking Hats and Islam


Islam does not need colors or hats to understand the truth, to think, to remember and feel gratitude to Allah. However, Islam always welcomes any positive strategies or ideas, which can help the human kind to understand Islam. The six thinking hats might not enable human to have the spiritual thinking skill but it can help from the other angle of Islamic perspective such as in producing new fatwas for the new problem without so much trouble with extreme argumentation which had happen in the past. This method also can help the Muslim to be together and settle the problem of Ummah which never success to be achieved in the past. This method may also helps the Muslim to be together to defeat the Kuffar especially the Zionist. The Muslim should not feel hopeless of finding the new strategies or ways to rise again as the honorable Ummah in the world.


References

1- Al-Quran
2- Edward De Bono,2000. Six Thinking hats. Penguin Books. United States
3- Prof Dr. Mohd Yusof Hasan. 2000. Pemikiran Saintifik. Longman. Selangor.
4- Edward De Bono. 1970. Lateral Thinking. Penguin Books. United State
5- Edward De Bono. 1976. Teaching Thinking. Penguin Books. United State
6- Erdward De Bono. 1990. I am Right You Are Wrong. Penguin Books. United State
7- Tony Buzan. 2002. The Power of Creatiive Intelligence. Harper Collin. England
8- Wan Muhhamd Ali. 1977. Islam dam Modenisme. Kuala Lumpur: ABIM
9- Osman Bakae. 1991. Tawheed and Science. Kuala Lumpur: IPR.* Paper presented in The Seminar of Higher Education in The Muslim World, 24-25 Mac 2008 in International Islamic University of Malaysia (IIUM)

Wednesday, July 08, 2009

Falsafah Pendidikan Islam
Oleh Dr Mohd Yusof Ahmad, Fakulti Pendidikan, Universiti MalayaApakah yag dimaksudkan dengan falsafah pendidikan Islam?


Sebelum kita meninjau Falsafah Pendidikan Islam, adalah lebih elok diperincikan dahulu tentang Falsafah Islam itu sendiri dan juga asal perkataan falsafah. Perkataan falsafah berasal daripada bahasa Yunani Kuno, dan dalam pengertian yang bebas ia bermaksud "Cintakan Hikmah"(Al-Syaibany, 1991) Hikmah ialah satu pandangan dan fikiran yang tinggi atau jauh serta matang. Pengamatannya tidak dapat dicapai oleh pengetahuan biasa.


Dalam Oxfort Dictionary (1982) ditakrifkan falsafah sebagai:


"Seeking after wisdom or knowledge especially that which deals with ultimate reality, or with the most general causes and principles of things and ideas and human perception and knowledge of them, physical phenomena and ethics"


Jadi, falsafah merupakan satu usaha untuk mencari kebenaran, (seeking the thruth), dan kebenaran itu sebenarnya hanya Allah. Kalau kita cuba mencari erti hakikat hidup, maka ini adalah falsafah. Hakikat hidup yang sebenar hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Yang kita tahu berdasarkan apa yang diberitahu oleh Allah, maka itulah yang benar dan mutlak. Yang kita fikirkan sendiri menjadi falsafah kita dan tidak bersandarkan kepada kitab Allah, maka itu tidaklah sebenar, ia tidak mutlak dan ianya bersifat relatif. Sebab itu bermacam-macam falsafah timbul hasil pemikiran manusia. Seperti Liberalisme, Idealisme, Asetisme, Eksistensialime, Hedonisme, Kapitalisme, Kommunisme dan banyak lagi. Jika falsasfah itu berpunca daripada Allah atau wahyu, maka ia akan sama sahaja prinsipnya dan juga matlamatnya.


Falsafah Islam ialah falsafah yang berteraskan wahyu, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi apabila seseorang Islam yang faham Islam membincangkan mengenai falsafah, tidak kira sama ada falsafah hidup atau falsafah pendidikan atau pun yang lain-lain, perbincangannya tidak akan lari daripada prinsip dan matlamat Islam. Sebaliknya, seorang Islam yang tidak memahami hakikat Islam, malah ia telah lebih dahulu mendalami falsafah lain daripada Islam, menjadi sangat susah ia menerima falsafah Islam. Malah falsafahnya yang dikatakan Islam itu dalam banyak hal bertentangan dengan kehendak Islam.


Jika falsafah itu diertikan dengan "cintakan hikmah atau kebenaran" maka falsafah Islam bererti cintakan hikmah atau kebenaran yang berasaskan ajaran Islam. Dan ajaran Islam itu bersumberkan wahyu, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Failasuf Islam dari setiap zaman, apabila membincangkan tentang falsafah biasanya mereka tidak akan lari daripada soalan-soalan berikut sebagai asas perbincangan, iaitu: Siapa anda (apa hakikat diri anda)? Dari mana anda datang? Kenapa anda berada di sini (alam dunia)? Kemana anda akan pergi? Apa tujuan hidup? Dan apakah hakikat mati? (Yaljin, 1991).


Perkataan hikmat disebut beberapa kali di dalam Al-Quran dengan maksud yang berbeza mengikut qarinah ayat berkenaan. Hikmah ada kalanya bermaksud bijaksana (surah An-Nahli 125). Mengikut Muhammad Nasir (1978) hikmah di sini bermaksud mengenal golongan. Sheikh Muhammad Abduh pula berkata bahawa "Hikmah itu ialah memahami sesuatu tentang rahsia dan faedahnya".


Untuk memahami sesuatu tentulah memerlukan ilmu, kerana ilmulah penyuluh untuk mengenal sesuatu. Jadi ilmu ini tentulah ilmu yang benar. Dalam versi yang lain Muhammad Abduh mengatakan bahawa "Hikmah itu ilmu yang benar yang menjadi pengerak untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang berfaedah".


Orang yang mempunyai hikmah ini digelar "Hakeem". Ia bermaksud orang yang mahir dalam sesuatu bidang dan melakukannya dengan cukup baik dan halus (Muhammad Nasir, 1978). Adakalanya hikmah itu bermaksud ilmu, iaitu ilmu yang tinggi martabatnya. Ini berdasarkan ayat 269 surah al-Baqarah. Orang yang mempunyai hikmah mempunyai pandangan yang jauh, bukan setakat lima atau enam puluh tahun ke hadapan, tetapi sampai ke alam akhirat. Ini jelas seperti cerita Luqman al-Hakeem di dalam Al-Quran.


Falsafah Islam cuba maencari hakikat manusia dan alam semesta ini. Setelah berusaha mencari dan berfikir berdasarkan wahyu, maka dapat dirumuskan bahawa manusia dijadikan oleh Allah untuk hidup di alam ini sebagai hamba dan khalifah, kemudian mereka akan mati dan akan dipersoalkan tentang tanggungjawab dan amanah yang diberikan oleh Allah. Ini adalah berdasarkan kepada ayat-ayat 55 surah Az-Zariyat, 30 Al-Baqarah, 72 Al-Ahzab, 172 Al-A`raf dan lain-lain.


Falsafah Pendidikan Islam pula ialah falsafah pendidikan yang berteraskan ruh Ialam, iaitu falsafah Islam untuk pendidikan, dan ia disebut Falsafah Pendidikan Islam (Al-Syaibany, 1991). Jadi, maksud daripada Falsafah Pendidikan Islam ialah menyediakan manusia dengan dan ilmu pengetahaun yang cukup agar ia kenal dirinya serta tugas dan tanggungjawabnya, serta mengetahui cara untuk menjalankan atau melaksanakan tanggungjawabnya sebagai hamba dan khalifah Allah. Bila ia dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab ini dengan baik maka jadilah ia insan yang saleh.


Ahli falsafah pendidikan Islam atau failasuf pendidikan Islam ialah orang yang berusaha berfikir mencari apakah perkara-perkara yang perlu dimasuklah ke dalam kurikulum pendidikan. Ini termasuklah ilmu, kemahiran, nilai, pengalaman dan sebagainya, yang mana setelah menjalani pendidikan beberapa lama akan lahir seorang insan yang kenal dirinya, kenal Tuhannya, faham tujuan Allah jadikan segala yang ada, mengetahui hukum-hukum Allah dan mengamalkannya, bertamadun, pandai berkawan sama ada dengan orang Islam atau pun bukan Islam. Antara perkara yang penting yang difokuskan oleh falsafah pendidikan Islam ialah: Pendidikan Aqidah, Pendidikan Ibadah, Pendidikan Akhlak, Pendidikan Akal, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Rohani, Pendidikan Keterampilan, Pendidikan Keibubapaan, Pendidikan Kemasyarakatan, Pendidikan Kepimpinan, dan banyak lagi.


Jadi, berdasarkan falsafah Islam, semua perkara yang disebutkan diatas itu perlu ada dan menjadi tajuk-tajuk penting dalam kurikulum pendidikan Islam. Dengan demikian, barulah dapat melahirkan insan soleh yang mampu melaksanakan tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah dengan betul dan sempurna seperti yang dibincang dalam Matlamat Pendidikan Islam. Penyataan Falsalah Pendidikan Islam yang digubalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, nampaknya ada unsur untuk menuju ke arah ini.


Rujukan artikel:
Mohd Yusof Ahmad (2009). Falsafah pendidikan Islam, dilihat pada Julai 2009, http://pendislami.tripod.com/new_page_1.htm